Drtiče potravinového odpadu

Házet potravinový odpad do nádob v kuchyni a pak následně na ulici silně připomíná středověk. Jistě byste si doma nepořídili suchý záchod, ale kuchyň si stále ještě neumíme představit bez odpadkového koše, který obsahuje vše, co po přípravě jídla zůstane. Pokud z koše odstraníte potravinový odpad, je to zcela jiná situace. V koši se Vám už nic neroztéká, nekvasí a zůstávají jen odpadky, kterým nevadí, když v koši zůstanou o pár dnů déle.

Pohodová alternativa recyklace biologického odpadu.

  • elegantní řešení odstranění potravinového odpadu ve Vaší kuchyni
  • efektivní – během několika sekund se zbavíte nejnepříjemnější části odpadu ve Vaší domácnosti
  • estetický – v kuchyni nezapáchá koš a nelétá obtížný hmyz, kuchyň je stále čistá a hygienická
  • ekologický – odpad je rozdrcen do konzistence hustšího džusu a odtéká do kanalizace a tím využívá nejekologičtější cestu do místa zpracování (čističky). Nejsou potřeba žádné náklaďáky pro svoz a dopravníkem je voda pod zemí (žádné zplodiny). Navíc není ostatní odpad znečištěný roztékajícími se potravinovými zbytky a lze jej dále snadno třídit pro recyklaci.
  • ekonomický – ušetříte za svoz poloviny odpadu.

Všechno je až pohádkově bezproblémové

Na ulici v popelnici nebo kontejneru potravinový odpad představuje pravý piknikový koš připravený pro hostinu potkanů. A pokud potravinové zbytky spláchnete záchodem do kanálu, je situace stejná (hlodavci si pochutnají)

Když ale použijete drtič, rozmělní se potravinový odpad na drobounké kousíčky maximálně velikosti půl zrnka rýže a tyto kousíčky už potkan ani jiný hlodavec nemůže sežrat, právě proto, že je hlodavec a tak malé kousky neuchopí do pacek (nemůže je tudíž hlodat).

Rozdrcené zbytky z drtiče jsou v ideální konzistenci pro bakterie v biologické čističce odpadních vod (ať už centrální nebo malé domovní). Bakterie snadno zpracovávají „drobky“, protože k nim mají snadný přístup. Celý knedlík je pro ně horší „oříšek“.

Potravinový odpad obsahuje až 80% vody a proto z drtiče jde do kanalizace jen opravdu nepatrná část objemu odpadu – zbytek je odstředěná voda. Navíc jsou to drobečky velmi lehké, tudíž nedochází k usazování jak v domovním odpadním potrubí, tak v kanalizační síti.

K nahromadění odpadu v kanalizaci může dojít pouze v případě, že byla již před instalací drtiče něčím zanesená (překážky a zábrany v kanalizaci vznikají především vlivem splavování odpadů ze stavebního průmyslu do kanalizace).

Velmi důležité je, že kal vzniklý z potravinového odpadu je po zpracování v ČOV použitelný jako hnojivo do zemědělské půdy (pokud není znečištěn jinými přírodou „nestravitelnými“ látkami).

Odpor provozovatelů kanalizací k drtičům připomíná případ uklízečky, která by byla spokojená pouze tehdy, kdyby po chodbách, které má udržovat čisté, nikdo nechodil. Pokud je v kanalizaci nepořádek, zavinily to drtiče, protože kromě drtičů tady nic nového není, na co by se to svedlo.

Veškeré výše uvedené argumenty jsme čerpali z dlouhodobých studií prováděných jak v Americe, tak v Evropě. Tyto studie potvrdily pozitivní vliv drtičů na životní prostředí a vyvrátily nepodložená tvrzení provozovatelů kanalizací o škodlivosti používání této nové technologie na kanalizační síť a ČOV.

Fotogalerie Drtiče potravinového odpadu:

Drtiče potravinového odpadu Drtiče potravinového odpadu Drtiče potravinového odpadu Drtiče potravinového odpadu Drtiče potravinového odpadu Drtiče potravinového odpadu Drtiče potravinového odpadu

Autorem článku je firma Bond marketing, s.r.o., zakládající člen APD Asociace dovozců drtičů potravinových odpadů.