Celoplošné a nástavné dřezy

Kuchyňské dřezy se vyrábějí ve dvou základních typech a to jako kuchyňské dřezy vestavné a pak nástavné neboli celoplošné. Nástavné jsou ty, které jsou pokračováním kuchyňské linky mají stejnou šíři jako kuchyňská linka a upevňují se přimo na skříňku. Vestavné kuchyňské dřezy jsou naopak užší a usazují se do výřezu v pracovní lince.

I u tohoto typu dřezů se využívá všech dostupných materiálů ale stále nejčastějším jsou nerezové celoplošné kuchyňské dřezy. Nejen volba materiálu z kterého bude váš kuchyňský dřez vyroben, ale i rozhodnutí zdali půjde o dřez nástavný nebo vestavný hraje klíčovou roli v tom jak vám bude kuchyňský dřez sloužit a nakolik s ním budete spokojeni.

Výhody nastavných dřezů:

  • Odkládací plocha u těchto dřezů býv větší než u dřezů vestavných.
  • Celoplošný kuchyňský dřez je jednolitý a díky tomu se v okolí dřezu lépe udržuje pořádek a dosáhnete lepší hygieničnosti.
  • Ekonomičnost - jelikož se ceny vestavných a nástavných dřezů příliš neliší, ve výsledku na kuchyní ušetříte, jeliož nemusíme kupovat za koupi pracovní desky.
  • Nástavné kuchyňské dřezy jsou vetší a suplují tak část pracovní desky.

Užití celoplošného dřezu v kuchyni má i své nesporné nevýhody a mezi ně patří:

  • Nemodernost - od použití tohoto typu kuchyňských dřezů se upouští důvodem je nemodernost velmi nízká variabilita umístění do kuchyňské linky.
  • Pokud jde o nerezový dřez, vzhledem jeho rozměrům se obvykle nejsou vyráběny z jednoho kusu a nádoba je tudíž ke zbytku dřezu přivařena.
  • Výška a provedení hrany dřezu musí korespondovat s pracovní deskou což snižuje možnost výběru.

Fotogalerie celoplošných a nástavných dřezů:

Nástavné a vestavné kuchyňské dřezy Nástavné a vestavné kuchyňské dřezy Nástavné a vestavné kuchyňské dřezy Nástavné a vestavné kuchyňské dřezy Nástavné a vestavné kuchyňské dřezy Nástavné a vestavné kuchyňské dřezy Nástavné a vestavné kuchyňské dřezy Nástavné a vestavné kuchyňské dřezy Nástavné a vestavné kuchyňské dřezy